HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
(Mã số khách hàng)

Đăng nhập

Nhập số hóa đơn

Hỗ trợ


Thu Cúc
Bình Phước


CÁC THỦ TỤC: LẮP ĐẶT, ĐỔI TÊN, DI DỜI.
Lắp đặt ống nhánh thủy kế mới

   1.1 - Khách hàng nhận Giấy đăng ký lắp đặt thủy kế và sử dụng nước của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bình Thuận tại các Trạm cấp nước địa phương hoặc tại Phòng Quản lý Cấp nước ( Mẫu in sẵn và phát miễn phí ).

   1.2 - Giấy đăng ký được lập 01 bản, sau khi được UBND địa phương xác nhận (ký, đóng dấu), đề nghị khách hàng vui lòng đến nộp, liên hệ tại Trạm cấp nước địa phương hoặc tại Phòng Quản lý cấp nước để được hướng dẫn thực hiện các công việc tiếp theo.

   1.3 - Sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Giấy đăng ký lắp đặt Trạm cấp nước tiến hành khảo sát, lập hợp đồng, thu tiền tạm ứng, thực hiện các thủ tục liên quan để chuẩn bị thi công.

   1.4 - Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày khảo sát, lập hợp đồng, thu tiền tạm ứng thì Trạm cấp nước tiến hành thi công lắp đặt, lập Biên bản nghiệm thu công tác lắp đặt, lập Hợp đồng dịch vụ cung cấp - Tiêu thụ nước sinh hoạt.

   1.5 - Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thi công lắp đặt, nghiệm thu công tác lắp đặt thì Trạm cấp nước thanh quyết toán và giao hồ sơ, hóa đơn cho khách hàng.

Hợp đồng dịch vụ cung cấp - tiêu thụ nước sạch.

Hợp đồng thi công lắp đặt ống nhánh.

Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thi công lắp đặt ống nhánh và thủy kế.Thay đổi tên khách hàng trong Hợp đồng dịch vụ cung cấp - Tiêu thụ nước sinh hoạt

    2.1 Khách hàng khi tiếp nhận hoặc sở hữu mặt bằng, công trình đã có sẵn hệ thống ống nhánh và thủy kế, đề nghị Quý khách hàng chủ động liên hệ trực tiếp với Trạm cấp nước địa phương để:

    - Kiểm tra lại tuyến ống, thủy kế và các vấn đề khác có liên quan.

    - Ký lại hợp đồng mới.

    2.2 Trường hợp Quý khách hàng chưa làm thủ tục ký lại hợp đồng mới mà vẫn tiếp tục sử dụng và thanh toán tiền nước thì đương nhiên phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của Hợp đồng dịch vụ cung cấp,tiêu thụ nước sinh hoạt và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề có liên quan đến chủ sở hữu cũ.

    - Khách hàng nhận Giấy đề nghị thay đổi tên trong hợp đồng dịch vụ cung cấp – Tiêu thụ nước sinh hoạt của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bình Thuận tại các Trạm cấp nước địa phương hoặc tại Phòng Quản lý Cấp nước ( Mẫu in sẵn và phát miễn phí).

    - Giấy đăng ký được lập 01 bản, sau khi được UBND địa phương xác nhận (ký, đóng dấu), đề nghị khách hàng vui lòng đến nộp, liên hệ tại Trạm cấp nước địa phương hoặc tại Phòng Quản lý cấp nước để được hướng dẫn thực hiện các công việc tiếp theo.

Thay thế-di dời thủy kế-ống nhánh

Quy trình thay thế-di dời thủy kế-ống nhánh cho khách hàng tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận được thực hiện như sau :

   3.1 Khách hàng nhận Giấy đề nghị thay thế/di dời thủy kế/ống nhánh của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bình Thuận tại các Trạm cấp nước địa phương hoặc tại Phòng Quản lý Cấp nước ( Mẫu in sẵn và phát miễn phí).

   3.2 Giấy đăng ký được lập 02 bản, sau khi lập xong Giấy đề nghị thay thế/di dời thủy kế/ống nhánh đề nghị khách hàng vui lòng đến nộp, liên hệ tại Trạm cấp nước địa phương hoặc tại Phòng Quản lý cấp nước để được hướng dẫn thực hiện các công việc tiếp theo.
© 2009-2024 Bản quyền thuộc về Trung tâm Nước sạch và VSMT Nông thôn Bình Thuận.

website: http://nuocnongthonbinhthuan.vn              Liên hệ Email:ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn