HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
(Mã số khách hàng)

Đăng nhập

Nhập số hóa đơn

Hỗ trợ


Thu Cúc
Bình Phước
Liên hệ.

Trung tâm Nước Sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận
61 Cao Thắng, phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết,tỉnh Bình Thuận
Điện thọai:  (0252). 3821775 - 3827819 - 3828278 - 3834485
FAX:           (0252). 3821775 - 3827819
                                        E-mail:     ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn
                                                     Website:      nuocnongthonbinhthuan.vn
                                                     Mã số thuế:            3400164209
                                                     Số tài khoản:          61110000000243
                                                     Tại ngân hàng:       NH Đầu tư và phát triển Bình Thuận

© 2009-2024 Bản quyền thuộc về Trung tâm Nước sạch và VSMT Nông thôn Bình Thuận.

website: http://nuocnongthonbinhthuan.vn              Liên hệ Email:ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn